Genealogická databáze

Genealogie rodu Vogalů

» Historie
Počátky hledání dostupných pramenů a informací o rodu VOGAL jednoznačně směřují do obce Kuchařovice, která se nachází v těsné blízkosti královského města Znojma na jižní Moravě.

Databáze genealogie

» Schéma přímé rodiny
Zobrazení předků dvou generací, partnerů a přímých potomků je přehlednou informací o rodině vybrané osoby.
» Schéma předků - VÝVOD
Zobrazení souhrnu předků (asscendent, vývod) čtyř generací je ucelenou informací o historii vybrané osoby.
» Schéma potomků - ROZROD
Zobrazení souhrnu potomků (descendent, rozod) tří generací vybrané osoby.
» Seznam osob v datábazi a hledání
Jmenný seznam všech osob v databázi tříděný abecedně a dělěný na muže a ženy zobrazuje příjmení začínající zvoleným písmenem, případně jména odpovídající výsledku hledání.

Statistika

... nuda je ...